Hakkımızda

EKODER gerek yurtiçi gerekse yurtdışı Organik Tarım hareketlerinden, sürdürülebilir bir yaşam için yapılan çalışmalar ve izlenen stratejiler konusunda üyelerini bilgilendirmek, üyelerin çalışmalara aktif katılımını sağlamak ve gündemi paylaşmak adına, internet üzerinden bir iletişim ağı oluşturmuş ve Bursa’da düzenli toplantılarla üyelerini bir araya getirmektedir. EKODER, temel olarak organik tarımla ilgilenen her kesimi eğitmek ve bilgilendirmek amacıyla, yeni üretim tekniklerinin, yasal düzenlemelerin ve uluslararası gelişmelerin aktarıldığı kurslar, seminerler, ulusal ve uluslararası kongreler düzenlemek üzere projeler geliştirir. Ülkemizde 2003 yılında yürürlüğe giren “Organik Tarım Kanunu ve Yönetmelik Çalışmalarına” EKODER uzman kadrosu ile katkı vermiştir.Bu tür kanun ve yönetmelikleri, dünyadaki ve ülkemizdeki organik tarım ve ürünleri konusunda elde ettiği bilgileri üyeleri ve konuya ilgi duyan kişi ve kurumlarla paylaşmaktadır. Güvenilir gıdaların tüketiminin sağlıklı bir yaşam için ön koşul olduğunu kabul eden, özellikle ve öncelikle bebeklikten başlayıp ilköğretim süresince organik gıda kullanımının bir zorunluluk haline getirilmesini isteyen EKODER,öncelikle Bursa’da birçok İlköğretim okulunda öğretmen ve öğrencilerle Ekoloji, Organik Tarım ve Organik Gıdalar konusunda eğitim çalışmaları düzenlemiş ve bu çalışmaları tüm tüketiciler nezdinde yaygınlaştırmaya çaba göstermektedir. Güvenli gıda tüketebilmenin herkesin bir hakkı olduğunu benimseyen EKODER, “GDO’ya Hayır Platformu” aktif paydaşlarındandır. EKODER, Organik Tarımın koşulsuz olarak reddettiği, biyo-çeşitliliğe ve ekolojik yaşama vereceği zararları küresel boyutta tartışılmakta olan Genetiği Değiştirilmiş Organizmalar ve GDO’lu ürünlere karşı yürütülen ulusal ve uluslararası kampanyaların destekçisi ve takipçisidir.2004 yılında başlatılan ve Türkiyenin 15 ilinde dolaştırılan Domates Balon kampanyası ile Türkiye kamuoyunda geniş yankı uyandıran GDO lu ürünler Ulusal Biyogüvenlik Yasamızın çıkartılması için 2008 yılı Mayıs ayında Mısır Balonu ile başlatılan kampanyada tekrar gündeme getirilmişlerdir.EKODER, her iki kampanyada da gönüllü üyeleri ile yer almıştır. EKODER, Organik Tarım ve Hayvancılık konusunda eksik bilgilerin tamamlanması, organik üreticilerine ve bu işe ilgi duyan kişilere pratik bilgiler verilmesini sağlamak üzere kitap ve broşürler yayınlamaktadır. “Organik Tarıma Başlarken” kitabı ve ÇESAV vakfı ile birlikte düzenlenen “Ekolojik Hayvancılık ve İnsan Sağlığı İlişkileri” konulu panelin kitapçığını takiben EKODER , 2008 yılı Ocak ayında, derneğimizin kurucu üyelerinden Prof.Dr.İbrahim Ak’ın editörlüğünde “Ekolojik/Organik Tarım ve Çevre ” isimli bir kitap çıkartmıştır. Bu kitapta Dünya’da ve ülkemizde ekolojik tarımın tanıtımı ve yaygınlaştırılması, ekolojik tarımın çevre ve insan sağlığı ile ilişkileri konusunda bilgiler derlenmiş, ülkemizde ekolojik tarım konusunda deneyimleri ve bilgi birikimleri bulunan çok sayıda yazar değerli katkılarını bu kitaba aktarmışlardır.Bu kitap ekolojik tarım konusunda başvurulacak temel bir kaynak olup aynı zamanda Ziraat ve Veteriner Fakültelerinde ekolojik tarımla ilgili dersler için yardımcı bir ders kitabı niteliğindedir. EKODER’in katkı koyduğu önemli projelerden ilki, 2002 yılı başında yaşama geçirilen “Mezitler Havzası Ekolojik ve Endüstriyel Gelişim Projesi”dir. Bursa’ya 60 km. uzaklıktaki havzadaki 3 adet köyde başlayan proje kapsamında çiftçilere Organik Tarım Eğitimi verilmiş, çeşitli meyve fidanları ve sebze fideleri sağlayarak Organik meyve ve sebze yanı sıra organik mantar yetiştiriciliği konusunda da uygulamalar gerçekleştirmiştir. Havzada bıldırcın yumurtası üretimi ve süt inekçiliği yetiştiriciliği konularında adımlar atılmıştır. Ayrıca köylerde sosyo-ekonomik yapının iyileştirilebilmesi için anket ve eğitim çalışmaları yürütülerek ve sağlık taramaları ile sağlık hizmetlerinin havzaya ulaşması sağlanmıştır. Özel teşebbüse ait talepler doğrultusunda, Terkos gölü havzasındaki Çatalca’da başlanması düşünülen bir projenin fizibilite çalışmalarını tamamlamış, tatbikatta da bu projenin danışmanlığını üstlenmiştir. Ardahan ili Posof ilçesinde Organik Tarım projesinin fizibilite çalışmalarını tamamlamış, projenin pratiğe geçirilmesinde danışmanlık faaliyetini sürdürmektedir

Gym and Fitness Workouts rexogin The Five Psychological Phases of Fitness