"BURSANIN ÇEVRE SORUNLARINA SİVİL KATILIM " PROJESİ


Avrupa Birliği ve Türkiye tarafından ortaklaşa finanse edilen, "Yerel Düzeyde Sivil Katılımın Güçlendirilmesi" başlıklı Hibe Programı, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müşteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından 2010 yılı Haziran ayında açıklanmıştı.

Bu hibe programına EKODER olarak 25 Haziran 2010 da "Bursa’nın Çevre Sorunlarına Sivil Katılım" başlıklı projemiz ile başvuruda bulunduk.
Kurul tarafından incelenen projemiz Şubat 2011 tarihinde onaylandı ve 3 Mart 2011 tarihinde Ankara'da Projenin Sözleşmesini imzaladık.


Bilgi için : 
http://www.bursacevremeclisi.com/
EKODER GENEL KURUL ÇAĞRISI

Değerli Üyemiz;

EKOLOJİK YAŞAM DERNEĞİ'nin VII. Olağan Genel Kurulu
12 Aralık 2015 Cumartesi günü saat 11:00 de Nilüfer Dernekler Yerleşkesinde gerçekleştirilecektir.
Çoğunluğun sağlanamaması halinde bir sonraki toplantı, çoğunluk aranmaksızın 19 Aralık 2015 Cumartesi günü aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Siz değerli üyelerimizin katılımını bekler, saygılar sunarım.

Arca ATAY
Adres: Nilüfer Dernekler Yerleşkesi, Konak Mahallesi Seçkin Sokak No:18 Nilüfer/BURSA

Toplantı Gündemi:
1. Açılış
2. Divan Kurulunun Seçimi
3. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması
4. Denetleme Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması
5. Yönetim ve Denetleme Kurullarının İbrası
6. Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarının Seçimi
7. Dilek ve Öneriler
Back
Next
  Demirsubaşı Mah. Gazino Sok. No:22/2  Gemlik - BURSA 
  Tel: (0532) 427 01 28
EKOLOJİK YAŞAM DERNEĞİ
EKODER
Ekolojik Yaşam Derneği