EKODER
Ekolojik Yaşam Derneği
"Ekobahçe" yerel çeşitlerimizin denendiği, iklim ve coğrafyaya uyum sağlamış, verim, tat ve aroma açısından uygun olan çeşitlerin tohumlarının üretildiği
küçük bir deneme ve üretim mekanıdır.Nilüfer Kent Konseyi Kırsal Alan Grubu ve Ekoder'in ortak çalışmalar yaptığı bu mekanı "Çeşit Denemeleri ve Tohum
Üretim İstasyonu" olarak da tanımlamaktayız.
Gerek burada ürettiğimiz tohumlar gerekse uzun yıllardır çiftçimizin kullandığı kırsalımızdaki yerel tohumlar, "Yerel Tohum Kütüphane"sinde saklanmaktadır.
Burası aynı zamanda Nilüfer Yerel Tohum Takas Etkinliklerinin de merkezini oluşturmaktadır.
Ekobahçenin en önemli özelliği, üretimler sırasında sentetik tarım kimyasallarının, sentetik gübrelerin , şirketlere ait hibrit tohumların kullanılmıyor olmasıdır.
Biyolojik çeşitliliğinin zenginliği ve bir çok tarım ürününün anavatanı olmasıyla övündüğümüz Anadolu, artık yerel çeşitlerin, gen kaynaklarının yok olma
tehlikesiyle karşı karşıya.Bu nedenle besin değeri yüksek, verimlilikleri yeterli tohumluk alınarak korunmuş, kayıtları tutulmuş, kaybolmadan yeniden keşfedilmiş
tohumlarımızın hep birlikte takas şenlikleri, panayırlar, ortak platformlarda örgütlü paylaşımı gelecekte bizi kurtaracak olan uygulamalardır. Tohumlarımızı
koruyarak, saklayarak, çoğaltarak geleceğe taşımalıyız.
Kötü tarım politikaları, endüstriyel tarımın vahşi istilası, ulusal ve uluslar arası tarım ilaç ve tohum şirketlerinin hakimiyeti , içinde çiftçi ve köylünün adının
geçmediği Tohumculuk Kanunu, uluslar arası tarımsal biyoteknolji şirketlerinin ve hükümetlerinin GDO'lu ürün baskıları, bizim Özgür Yerel Tohum Mücadelemizi
engelleyemeyecektir.
Yerel tohumlarımızı korumak, çoğaltmak, saklamak ve paylaşmak adına oluşturmaya çalıştığımız  Yerel Tohum Kütüphanesine katkılarınızı bekleriz.
EKOBAHÇE
EKOBAHÇE VE TOHUM KÜTÜPHANESİ AÇILIŞI
NİLÜFER KENT BOSTANLARI
TOHUM KÜTÜPHANESİ
NİLÜFER TOHUM TAKAS ETKİNLİKLER
  Demirsubaşı Mah. Gazino Sok. No:22/2  Gemlik - BURSA
  Tel: (0532) 427 01 28
EKOLOJİK YAŞAM DERNEĞİ